Gazons bemesten

Adviestabel Scotts

Product Analyse Toepassing Tijdstip Werkingsduur Dosering / mē Verpakking
             
Onderhoudsbemesting voor gazons 27+5+5+2MgO Op bestaand gazon Voorjaar Gehele seizoen 40-60 gram 15 kg

250-375 mē

Startbemesting voor gras 18+24+5 Inzaai gazon en leggen van graszoden Bij inzaai/leggen zoden 8-10 weken 2-25 gram 10 kg

400-500 mē

Mosbestrijder met gazonmest 16+0+0+5Fe Op bestaand gazon Lente of herfst 8-10 weken 20 gram 10 kg

500 mē

Onkruidbestrijder met gazonmest 22+5+5+2,4D Op bestaand gazon Vanaf half mei 8-10 weken 20 gram 7,5 kg

375 mē

Algemene bemesting voor gras 22+5+10+2MgO Op bestaand gazon april - augustus 8-10 weken 20 gram 15 kg

200-300 mē

Winterbemesting voor gras 15+0+9 Op bestaand gazon Najaar (september) 2-3 maanden 20-25 gram 15

600-750 mē

 

7 - Stappenplan van ECOstyle

Product Analyse Toepassing Tijdstip Werkingsduur Dosering Verpakking
             
1. Eenmalig verticuteren     maart - juni      
2. Kale plekken doorzaaien met graszaad     maart - juni      
3. AZ-Kalk strooien     maart - juni   0,5 - 1 kg / mē 2, 5, 10 en 25 kg poeder
4. Gazon-Azet bemesten samengestelde meststof

N.P.K.: 9-2-5

  maart - juni   1 kg / 10 mē 2,5, 5, 10, 20 en 25 kg granulaat
25 kg is tevens in korrelvorm leverbaar
  Bovenstaande werkzaamheden kunnen op dezelfde dag plaatsvinden
5. Grasmaaisel zo vaak als mogelijk laten liggen     april - september      
6. 2e bemesting met  Gazon-Azet     juli - augustus   1 kg / 10 mē  
7. Gazon afstrooien met Cocopeat     November - januari   20 L / 10 mē  

Heeft u vragen ?    Tuinkalender     Planmatig onderhoud

         
      Terug Top    
             
[Homepage]  [Ontwerp]  [Aanleg]  [Onderhoud]  [Overzicht website]

 

Laatst bijgewerkt d.d. 26-07-08