Vlaginstructie

Wanneer mag ik de vlag uitsteken en wanneer niet?
Wanneer u de Nederlandse vlag wilt gebruiken dan kunt u de instructies van de vlaginstructie volgen. De vlaginstructie is in 1980 door de minister-president afgegeven en geldt voor rijk, provincie en gemeente. Particulieren en private instellingen mogen deze instructie volgen maar het is niet verplicht.

Uitgebreid of beperkt vlaggen
Er is verschil tussen "uitgebreid vlaggen" en "beperkt vlaggen". Bij "uitgebreid vlaggen" wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, bijvoorbeeld op Koninginnedag. Bij "beperkt vlaggen" hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van het rijk, zoals de ministeries, de Kamers der Staten-Generaal en de Raad van State.

Vlagdata
Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag valt, dan geldt de datum tussen haakjes). UV is uitgebreid vlaggen, BV is beperkt vlaggen.

31 januari (1 februari): verjaardag Koningin Beatrix (BV)
27 april (28 april): verjaardag Prins Willem Alexander (BV)
30 april (29 april): Koninginnedag (UV)
4 mei (4 mei): Dodenherdenking, halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (UV)
5 mei (5 mei): Bevrijdingsdag (UV)
17 mei (18 mei): verjaardag Prinses Máxima (BV)
29 juni: Nederlandse Veteranendag (vlaginstructie voor hoofdgebouwen van de rijksoverheid in de gemeente Den Haag. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag is gevraagd zich hierbij aan te sluiten)
15 augustus (16 augustus): formele einde Tweede Wereldoorlog (UV)
3e dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV)
7 december (8 december): verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV)
15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV)

Oranje wimpel

Op Koninginnedag en op verjaardagen van bovengenoemde leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden (zie ook vlagdata) wordt er zonder oranje wimpel gevlagd.

Bijzondere gebeurtenissen
Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke Familie (zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, overlijden) of bij andere gebeurtenissen kan er een speciale vlaginstructie afgekondigd worden. Tijdens officiële bezoeken van vreemde staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Uitsteken en hijsen van de vlag
De vlag in gehesen situatie (ook als zij halfstok is bevestigd) mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als zij zodanig verlicht is, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.
Halfstok: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Meerdere vlaggen
Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te zijn en zo mogelijk op gelijke hoogte te worden gehesen. Bij het ontplooien van twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen (daar behoort dus de Nederlandse vlag). Bij drie vlaggen behoort de Nederlandse vlag in het midden.
Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling in het algemeen (met de rug naar de vlaggen): gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid betreft, is de volgorde omgekeerd.
Als naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere naties worden gehesen, is voor de onderlinge rangorde in het algemeen de eerste letter van de namen van de betrokken landen in de Franse taal bepalend.
 

Bron en meer info: www.shipmate.nl

Vaste vlaggendagen

Vaste vlaggendagen voor de Nederlandse driekleur

 

Vlaggendag

Alternatief

Algemeen

Koninklijke Familie

Oranje wimpel?

19 januari     Prinses Margriet nee
27 januari     Prins Carlos nee
 
31 januari 1 februari


 

Koningin Beatrix ja
4 februari     Prinses Marilène nee
18 februari     Prinses Christina nee
21 maart     Claus-Casimir nee
22 maart     Prins Pieter-Christiaan nee
10 april     Prins Floris nee
15 april     Anna nee
17 april     Prins Maurits nee
18 april     Prinses Annette nee
27 april 28 april
 
Prins Willem-Alexander ja
30 april 29 april Nationale feestdag Koninginnedag
 
ja
30 april     Mr. Pieter van Vollenhoven nee
4 mei   Nationale Dodenherdenking
18.00-21.10 halfstok
  nee
 
5 mei   Nationale Bevrijdingsdag   nee
 
14 mei     Isabella nee
17 mei 18 mei
 
Prinses Máxima ja
25 mei     Prinses Laurentien nee
8 juni     Eloise nee
17 juni     Bernardo nee
23 juni     Prinses Maria nee
29 juni   Nederlandse Veteranendag 
 
nee
6 juli     Nicolas nee
5 augustus     Prinses Irene nee
14 augustus   Dodenherdenking Ned. Oost-Indië
18.00-21.10 halfstok
  nee
 
15 augustus 16 augustus Viering formele einde WO II
 
nee
 
3e dinsdag in september
 
Opening Staten Generaal
 
nee
 
25 september     Prins Johan Friso ne
8 oktober     Juliana nee
11 oktober     Prins Constantijn nee
13 oktober     Prinses Margarita nee
13 oktober     Prins Jaime nee
26 oktober     Lucas nee
7 december 8 december
 

 
Prinses Catharina-Amalia ja
15 december 16 december Koninkrijksdag
 
nee
 
25 december     Prins Bernhard Jr nee

 

Logo Shipmate Vlaggen

Bron en meer info: www.shipmate.nl

 

      Vorige pagina    
      Terug Top    
             
[Homepage]  [Ontwerp]  [Aanleg]  [Onderhoud]  [Overzicht website]