Gardena

Verzonken turbinesproeier 350

1548-29


 

1. Het inbouwen van de sproeier (afb. A)

Om beschadigingen bij het grasmaaien te voorkomen, wordt de sproeier ondergronds geplaatst. Om een goed functioneren van het geïntegreerde ontwateringsventiel te waarborgen en ter verbetering van de drainage in het sproeibereik, raden wij u aan om onder de sproeier een aantal kiezelstenen (10 x 10 x 10 cm) te plaatsen.

 

 

 

 


 

 

 

 

2. Sectorinstelling (afb. B, C)

Het instellen van de sproeisectoren geschiedt door middel van de stelringen op de sproeibuis (afb. S). U kunt deze instellen tijdens het sproeien of voor de ingebruikname door de sproeibuis handmatig uit te trekken. De beide oranje stelringen zijn van pijlen voorzien. De sproeihoek komt overeen met het bereik tussen de twee pijlpunten, met andere woorden: u stelt de ringen door te draaien zo in, dat het bereik tussen de pijlpunten overeenkomt met de door u gewenste sector. De pijlpunten staan voor de linker en rechter begrenzing van de draaibeweging van de sproeikop en zo kunt u een exacte sproeibegrenzing aangeven, bijv. bij paden of hoeken van een huis.

Een 360° cirkelbesproeiing bereikt u, wanneer de pijlpunten op de stelringen boven elkaar in de tegenovergestelde richting staan (afb. C) De aangedreven verzonken sproeier is standaard op 360° ingesteld.

 

 


 

 

 

 

 

 

3. Sproei-instelling (afb. D, E, F)

    

Afhankelijk van de ingestelde sector wordt de sproeikop gekozen. Men kan kiezen

uit drie sproeikoppen, die zich onderscheiden door een verschillende doorvoer­

capaciteit van het water.

Door de verschillende doorvoercapaciteit van de sproeikoppen wordt een

nagenoeg gelijke waterverdeling (11m2lh) bereikt, als meerdere sproeiers, met

verschillende sectorinstellingen op één leiding aangesloten worden.

 

Standaard is sproeikop 2 gemonteerd. De beide andere sproeikoppen zijn meeverpakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproeikop verwisselen

Maak de grijze afsluitmoer los en trek de gehele buis uit de schacht. Plaats de buis op een platte ondergrond, het beste op een tafel. Houdt een kruiskopschroevendraaier en de sproeikop die u wilt gebruiken bij de hand.

 

Druk nu de afsluitmoer met de veer naar beneden en houdt u deze met de hand

vast (zie afb. D). Maak de kruiskopschroef los met de schroevendraaier en haal de deflector eraf.

 

Verwijder nu de sproeikop, terwijl u deze met 90° naar links draait (afb. E). Plaats de nieuwe sproeikop erop dezelfde wijze weer in (afb. F) en schroef de deflector er weer op.

 

Ontspan de veer voorzichtig. Plaats de buis weer in de schacht. Let er daarbij op dat de beide nokken aan de sproeibuis precies in de geleidesjeuven vallen.

 


 

4. Instellen van het bereik (afb. G)

 

 

 

 

 

De reikwijdte wordt met de deflector ingesteld. Maak de kruiskopschroef iets los met een kruiskopschroevendraaier tijdens het gebruik. Draai nu de deflector in de richting min. of max. en draai de kruiskopschroef bij de gewenste reikwijdte weer vast

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

5. Aantal aansluitbare sproeiers

 

Het aantal aansluitbare sproeiers per leiding is afhankeJijk van

 

Om de aansluitcapaciteit vast te stellen, dient u als volgt te werk te gaan.

 

1 Aansluitwaarde

5.1.1. Vultijd berekenen

Draai de kraan waarop het systeem aangesloten zal worden volledig open en meet de vultijd van een emmer van 10 liter in seconden. Noteer de vultijd in onderstaande tabel. (Hoe korter de tijd, des te meer sproeiers u tegelijkertijd kunt laten werken.)

 

Als u uw installatie op een pomp wilt laten werken sluit dan met behulp van de GARDENA Prof-System aansluitset (art. nr. 1505) een 19 mm (3/4")-slang aan van + 1 meter om de vultijd aan de pomp te meten.

 

5.1.2, Afstandstoeslag berekenen

Meet de afstand tussen de kraan of pomp en de verst verwijderde sproeier. Per 15 meter afstand voegt u aan de gemeten vultijd een afstandstoeslag van 1 seconde toe. (Bijvoorbeeld 30 m afstand = + 2 seconde afstandstoeslag.)

 

 

      Bijvoorbeeld

 

Vultijd in seconden   = 7
+ afstandstoeslag

..........m

= (30 m)     2
 

Is aansluitwaarde in seconden

9

 

 

5.2 Vaststellen van het maximaal aantal aan te sluiten sproeiers per besproeiingsstreng

Afhankelijk van de vastgestelde aansluitwaarde in seconden, is het volgende aantal punten voor de aan te sluiten sproeiers van toepassing.

Aansluitwaarde in seconden Aantal punten
tot 9 100
10 - 14 80
15 - 19 60
20 - 24 40

 

 

Per sproeier heeft u afhankelijk van de ingestelde besproeiingssector, het volgende aantal punten nodig.

Sproeier

20-120°

Sproeikop 1lichtgrijs

120-240° Sproeikop 2 oranje

240-360°

Sproeikop 3 donkergrijs

Verzonken turbinesproeier 350 /

16

20

25

Verzonken turbinesproeier 380

 

90°

135°

180°

225°

270°

315°

360°

Verzonken sproeier

 

 

 

 

 

 

 

100/300

8

-

11

-

16

-

20

Verzonken

 

 

 

 

 

 

 

turbinesproeier 50

6

-

7

-

9

-

11

Verzonken

 

 

 

 

 

 

 

turbinesproeier 150

9

11

12

13

14

15

17

 

 

Houdt er rekening mee, dat de verzonken sproeier 100/300 in verband met de verschillende neerslag hoeveelheid niet in combinatie met andere sproeiers gebruikt kan worden.

 

Bepaal nu, hoeveel sproeiers en daarbij behorende punten u voor uw besproeiingsinstallatie nodig heeft.

 

 

Voorbeeld:      
VERZONKEN TURBINESPROEIER 350

20-120°

Sproeikop 1 lichtgrijs

120-240°

Sproeikop 2 oranje

240-360°

Sproeikop 3 donkergrijs

Aantal sproeiers 1 1 2
X Punten X 16 X 20 X 25
Uitkomst 16 + 20 + 50
Totaal 86 Punten    

 

Als het opgetelde aantal punten (in dit geval 86 punten) lager is dan het maximaal beschikbare aantal punten (in het voorbeeld aansluitwaarde = 9 seconden hetgeen overeenkomt met 100 punten) kunnen de sproeiers op één besproeiingsstreng gebruikt worden.

Als het opgetelde aantal punten hoger is dan het beschikbare aantal punten, dan moeten er meerdere besproeiingsstrengen aangelegd worden, die na elkaar gebruikt worden. (Bijv. beschikbare aantal punten = 100, opgetelde aantal punten = 244. In dit geval moeten er drie besproeiingsstrengen aangelegd worden).

 


 

6. Onderhoud (afb. H)

 

 

Om een goed functioneren te waarborgen, is de GARDENA aangedreven verzonken sproeier met een vuilzeef uitgerust. Als het bereik van de sproeier terugloopt, dient de zeef te worden gereinigd en indien nodig met huishoudontkalker te worden ontkalkt. Maak hiervoor de afsluitmoer los en neemt u het binnenwerk met de vuilzeef eruit. In de schacht van de sproeier zijn twee 'tegenover elkaar liggende geleidesleuven ingebouwd. Als u de sproeier weer in elkaar zet, let er dan op dat de beide nokken aan de sproeibuis precies in de geleidesleuven van de schacht vallen.

 

Als de sproeier langere tijd niet gebruikt is, dient u de o-ringen aan de sproeibuis in helder water te reinigen. Dit om lekkage te vermijden.

 

Als de sproeier met zandhoudend water gebruikt wordt, kan er door afzetting aan de o-ring lekkage ontstaan. o-ring reinigen zoals hierboven beschreven.

 

Ook kan zandafzetting tussen buis en afsluitmoer het terugzakken van de sproeier verhinderen. Indien nodig moeten buis en afsluitmoer dan met helder water schoongemaakt worden.

 

 


 

7. Storingen

 

Storing Mogelijke oorzaak Opheffen
     
Reikwijdte te gering Vervuilde zeef Zeef reinigen
  Deflector voor reikwijdte instelling staat onjuist Positie deflector controleren

Zie punt 4

  Waterkraan niet goed open gedraaid Waterkraan verder opendraaien
     
Sproeier zakt niet terug Vuil tussen sproeibuis en wartelmoer Sproeibuis en wartelmoer schoonmaken

zie punt 6

     
Turbine draait niet Waterdruk te laag 's nachts besproeien
     
Sproeier komt niet omhoog Aantal sproeiers per streng te hoog Aantal sproeiers per streng verminderen

 

 


Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uit­gevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra onderdelen en accessoires.

 

Tekst overgenomen uit gebruiksaanwijzing van Gardena

 


 

                HOME AUTOMATION Introductiepagina Sprinkler

                HOME AUTOMATION Onderdelen Sprinkler

                HOME AUTOMATION Voorbeelden Sprinkler

 

 


Tuinonderhoud: Beregenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Homepage]

 [Ontwerp]

 [Aanleg]

 [Onderhoud] 

[Overzicht website]

 

Laatst bijgewerkt d.d. 28-07-08