Brill Handmaaiers

Brill Classic 30 / 35

Brill Luxus 33 / 38

Brill Comfort 30

 

Tekst overgenomen uit de gebruiksaanwijzing van de Brill handmaaiers

Deze grasmaaimachine is een product van de allerbeste kwaliteit die U een optimum aan bedienings­comfort en functionaliteit biedt.

Bij vakkundige bediening en een goede behandeling zult U lange tijd veel plezier hebben van Uw maaier.

De grasmaaier is geschikt voor privé gebruik in de tuin bij Uw huis en in volkstuintjes. Als grasmaaiers voor privé huis- en volkstuinen worden beschouwd die maaiers die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het onderhoud van grasvelden, echter niet in openbare parken en sportvelden, alsmede niet in land en bosbouw.

Indien U zich houdt aan de gebruiksaanwijzing die de fabrikant meelevert met de maaier kunt U ervan verzekerd zijn dat U het apparaat volgens de voorschriften kunt gebruiken.

In de gebruiksaanwijzing vindt U ook de bedrijfs- en onderhouds­voorwaarden

Belangrijk!

De maaier mag niet worden gebruikt voor het besnijden van rank­gewassen of grasvelden op dakbeplantingen of in bloembakken aan balkons, vanwege het gevaar voor lichamelijk letsel van de gebruiker.

 

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op.

 

Maak u d.m.v. de gebruiksaanwijzing vertrouwd met de bediening en de juiste omgang met de grasmaaier.

 

Uit veiligheidsoverwegingen mag de maaier niet worden gebruikt door kinderen en jongeren onder de 16 of andere personen die niet zijn vertrouwd met de gebruiksaanwijzing.

 

 


Instellen van de sniihoogte

maait U goed

 

Snijwerktuigen bijstellen

Snijproef met krantenpapier (afb. E)

Reiniging, opslag en onderhoud (afb. J)

Maaien met de grasopvangmand (afb. F)

 

Afbeeldingen

 

Afbeeldingen

 


Instellen van de sniihoogte

Luxus 33 / Luxus 38 / Comfort 30 (afb. B / C)

U zet de maaier op een vaste en vlakke ondergrond. U gaat achter de maaier staan zodat U één voet op de looprollen (1) kunt zetten (afb. B). U draait de twee schroeven (2) los, nu kunt U met beide handen de gewenste sniihoogte d.m.v. de regel handles (3) instellen (afb. C).

Type

Langste

Kortste

 

snede

snede

Luxus 33

45 mm

14mm

Luxus 38

45 mm

14mm

Comfort 30

40 mm

18mm

U dient er wel op te letten dat de pijl (4) die de snijhoogte aangeeft aan beide kanten op de schaal­verdelingen dezelfde snijhoogte aangeeft. Nu worden de twee schroeven (2) weer vastgeschroefd.

De maaier mag maar zo laag worden afgesteld dat het onderste mes de grond niet raakt wanneer de bodem oneffen is.

Classic 30 / Classic 35 (afb. G)

U zet de maaier op een vaste en vlakke ondergrond. U draait de twee vleugelmoeren los en zet de schroeven met platte kop in de gewenste positie. Dan draait U de beide vleugelmoeren weer aan.

De looprol moet na het instellen weer parallel aan het onderste mes liggen.

 

Type

Langste

Kortste

 

snede

snede

Classic 30

43 mm

17mm

Classic 35

43 mm

17 mm

 

Belangrijk!

Gebruik de maaier niet wanneer zich personen (in het bijzonder kinderen) of dieren, in de onmiddellijke nabijheid ophouden.

 

De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade.

 

Voor het gebruik moet de maaier steeds worden onderzocht om vast te stellen of moeren, bouten en werktuigen niet zijn versleten of beschadigd. De versleten of beschadigde messen moeten groepsgewijs worden vervangen.

 

Werk alleen indien U een goed zicht houd.

 

Bij het maaien dient U stevige schoenen met stroeve anti-slip zolen en een lange broek te dragen.

 

De grond waarop de maaier wordt gebruikt moet van tevoren worden onderzocht.

 

Stenen, stukken hout, kabels e.a. ongewenste voorwerpen dienen te worden verwijderd. Voorwerpen die door het snijwerktuig worden gegrepen kunnen ongecontroleerd naar buiten worden geslingerd.

 

Indien het snijwerktuig of de maaier op een hindernis of een ongewenst voorwerp is gestoten, moet de maaier worden onderworpen aan een deskundig onderzoek.

 


 

 

maait U goed

 

De maaimachines kunnen gras van de volgende lengten afsnijden

 

Type

Lengte in mm

Classic 30

100

Classic 35

100

Luxus 33

140

Luxus 38

140

Comfort 30

120

 

Indien het grasveld er keurig onderhouden moet uitzien moet het gras echter steeds korter worden gehouden. Aan het begin van de maaiperiode alsmede bij nieuw aangelegde grasvelden wordt een betrekkelijk hoge snijhoogte gekozen, daarna gaat U geleidelijk lager. Om een goed onderhouden grasveld te krijgen moet de snijhoogte op ca. 2 cm worden afgesteld.

Indien mogelijk zou het gras eigenlijk eens per week moeten worden gemaaid. Als er vaak wordt gemaaid gaat de groei in de kort gesneden halm over en maakt het gras sterk.

Maai het gras alleen als het droog is. Voor een mooi maai patroon beweegt U de maaier indien mogelijk stapvoets in rechte banen. Daarbij moeten de banen elkaar steeds een paar centimeter over­dekken om te voorkomen dat er stroken gras blijven staan.

 

Belangrijk!

 

Houdt er rekening mee dat de draaiende messenrol tot verwondingen kan leiden.

De aanwezige veiligheidsafstand door de geleidebalken tussen de messenrol en de gebruiker moet steeds in acht worden genomen.

 

Bij het maaien aan hellingen moet men bijzonder voorzichtig zijn: Let erop dat U veilig staat, draag schoenen met stroeve anti-slip zolen en een lange broek. Maai steeds haaks op de helling.

 

Wees vooral voorzichtig als U de maaier naar achteren haalt en ook als de maaier moet worden getrokken. Struikelgevaar!

 

Kom nooit met handen of voeten aan af onder draaiende onder­delen.

 


 

Snijwerktuigen bijstellen

Luxus 33 / Luxus 38 / Comfort 30(afb. Dj

De snijwerktuigen van Uw maaier zijn optimaal ingesteld voordat deze de fabriek heeft verlaten. Indien het snijpatroon na langer gebruik van de maaier niet meer geheel zuiver is, moet het onderste mes worden bijgesteld.

Schuif de meegeleverde voeler (5) aan de linkerkant tussen een mes van de messen rol en net onderste mes.

Draai de zeskantbout (6) naar rechts met een 10 mm steeksleutel totdat de voeler lichtjes aansluit. Doe hetzelfde aan de rechterkant van de maaier.

Laat dan de messen rol proef­draaien/ geen enkel mes van de vijf mag tegen het onderste mes aan komen.

 

Belangrijk!

Wees extra voorzichtig bij werkzaamheden aan de snijwerktuigen (snijwondengevaar! ).

 

Classic 30 / Classic 35(afb. I)

De snijwerktuigen van Uw maaier zijn optimaal ingesteld voordat deze de fabriek heeft verlaten. Indien het snijpatroon na langer gebruik van de mooier niet meer geheel zuiver is, moeten de onder­ste messen worden bijgesteld.

Door de afstelmoeren even naar rechts te draaien kon het onderste mes aan beide kanten worden bijgesteld, totdat het met alle snij­vlakken van de messen rol over de gehele breedte lichtjes in aan­raking komt.

 

Belangrijk!

Wees extra voorzichtig bij werkzaamheden aan de snijwerktuigen (snijwondengevaar! ).

 


 

Snijproef met krantenpapier (afb. E)

Nadat het snijwerk is bijgesteld doet U een snijproef met kranten­papier.

 


 

Reiniging, opslag en onderhoud (afb. J)

Na gebruik de maaier schoon­maken en lichtjes met olie invetten. Snijvlakken van de messen invetten. De op afbeelding J gemarkeerde onderdelen van de handmaaier kunnen volgens de betreffende aanduidingen licht ingeolied ~

(SAE 30) c.q. ingevet i worden.

Handmaaier in een droge ruimte opslaan.

Bij goed onderhoud moeten de messen (Classic 30/35) pas na jaren worden nageslepen, van­

wege de slijptechniek kunnen deze werkzaamheden alleen

maar worden uitgevoerd door

een geautoriseerde speciaalzaak.

De modellen met contactloze snij­techniek (Comfort en Luxus) kunnen op grond van de bijzondere snij­geometrie niet nageslepen worden.

Het ondermes en de mesassen moeten indien nodig compleet als set vervangen worden. Vraag uw vakhandel hiernaar; deze adviseert u graag.

Reparaties aan de handmaaier en de inbouw van de messen kun­nen alleen door daarvoor geschikte werkplaatsen uitgevoerd worden.

Laat Uw maaier indien mogelijk in de herfst nazien zodat hij in het volgende maaiseizoen meteen kan worden gebruikt..

 

Belangrijk!

Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen maar originele fabrieksonderdelen of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen worden gebruikt.

 

Wij maken er uitdrukkelijk op attent dat wij volgens de wet op de productaansprakelijkheid niet verantwoordelijk zijn voor schade die veroorzaakt is door onze apparatuur, voor zover die schade niet is veroorzaakt door onvakkundige reparatie of, in geval van vervan­ging van onderdelen, indien niet de originele onderdelen van de fabrikant of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen zijn gebruikt en de reparatie niet door een geautoriseerde klantenservice of door een geautoriseerde spe­ciaalzaak werd uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor toegevoegde onderdelen en toebehoren.

 


Maaien met de grasopvangmand (afb. F)

 

De grasopvangmand (art.. nr. 77030) bespaart U het bijeen­harken van het afgemaaide gras. In de vakhandel verkrijgbaar.

Voor een goed resultaat bij het grasopvangen is het noodzakelijk dat het grasveld droog is en dat de maaier in een vlot tempo (maar wel stapvoets) wordt geduwd.

 


Fabrikant: Brill

Website: Handrasenmäher

Importeur: http://www.intertool.nl/


 

         
      Terug Top    
             
[Homepage]  [Ontwerp]  [Aanleg]  [Onderhoud]  [Overzicht website]

 

Laatst bijgewerkt d.d. 24-07-08